توزيع لوازم اسكان دهى ميان سيل زده گان سودان توسط مركز امداد رسانى ملک سلمان

یکشنبه 1442/6/11 برابر با 2021/01/24
202101/DST_1489634_2251267_19_1_2021012419200208.jpg
  • 202101/DST_1489634_2251267_19_1_2021012419200208.jpg
  • Share on Google+

خرطوم - 11 جمادى الآخره 1442 هـ برابر با 24 ژانويه 2021 م - واس
مركز امداد رسانى وفعاليت هاى بشردوستانه ملك سلمان، ديروز 111 چادر، 222 ضد پشه، 333 پتو و 222 قاليچه ميان 666 نفر از سيل زده گان در منطقه سوكى در استان سنار سودان توزيع كرد.
اين کمک ها در چارچوب پروژه کمک هاى بشردوستانه براى سيل زده گان در جمهورى سودان انجام مى شود.
// انتهاى پيام //
19:13 LOCAL TIME 16:13 GMT
0019