توزیع لباس زمستانی به نیازمندان در مناطق مختلف اردن توسط مرکز امداد ملک سلمان ادامه دارد

یکشنبه 1442/6/11 برابر با 2021/01/24
202101/DST_1489644_2251279_21_7_2021012419303209.jpg
  • 202101/DST_1489644_2251279_21_7_2021012419303209.jpg
  • 202101/DST_1489644_2251280_21_7_2021012419303209.jpg
  • 202101/DST_1489644_2251281_21_7_2021012419303209.jpg
  • 202101/DST_1489644_2251282_21_7_2021012419303209.jpg
  • 202101/DST_1489644_2251283_21_7_2021012419303209.jpg
  • 202101/DST_1489644_2251284_21_7_2021012419303209.jpg
  • 202101/DST_1489644_2251285_21_7_2021012419303209.jpg
  • Share on Google+

عمان - 11 جمادى الآخره 1442 هـ برابر با 24 ژانويه 2021 م - واس
مرکز امداد و فعالیت های بشردوستانه ملک سلمان، ديروز 1.158 كيف زمستانى و 2.316 پتو ميان 5.790 خانواده نيازمند در استان ها عمان، جرش و الزرقاء اردن توزيع كرد
این کمکها در چارچوب فعالیتهای انسان دوستانه مرکز ملک سلمان برای کمک به پناهجویان و نیازمندان در اردن ارائه شده است.
// انتهای پیام //
19:24 LOCAL TIME 16:24 GMT
0021