قايق هاى جنگى رژيم اشغالگر صهيونيستى به ماهيگيران فلسطينى در درياى غزه حمله كردند

چهار شنبه 1442/7/12 برابر با 2021/02/24
  • Share on Google+

غزه - 12 رجب 1442 هـ برابر با 24 فوريه 2021 م - واس
قايق هاى جنگى رژيم اشغالگر صهيونيستى امروز با شليک گلوله هاى فلزى و با استفاده از شلنگ هاى آب پاش به قايق هاى ماهيگيران در مقابل دريايى غزه، حمله كردند.
منابع محلى در غزه گزارش دادند: قايق هاى جنگى رژيم اشغالگر صهيونيستى با شليک گلوله هاى فلزى به قايق هاى ماهيگيران در مقابل بندر ماهيگيران واقع در غرب شهر غزه به فاصله 6 ميل دريايى شليک کردند، اما خسارت هاى جانى به بار نياورد.
// انتهاى پيام //
15:47 LOCAL TIME 12:47 GMT
0015