قدردانی مدیر اجرایی برنامه جهانی غذا از عربستان سعودی به خاطر پشتیبانی غذایی از نیازمندان یمن

چهار شنبه 1442/7/12 برابر با 2021/02/24
202102/DST_1510665_2303196_16_2_2021022414164229.jpg
  • 202102/DST_1510665_2303196_16_2_2021022414164229.jpg
  • 202102/DST_1510665_2303197_16_2_2021022414164229.jpg
  • Share on Google+

ریاض 12 رجب 1442هـ برابر با 24 فوریه 2021م واس
مدیر اجرایی برنامه جهانی غذا از پادشاهی عربستان سعودی به خاطر ارائه کمکهای غذایی مستمر از طریق مرکز امدادرسانی و فعالیتهای انسان دوستانه ملک سلمان به گروههای نیازمند در یمن قدردانی کرده، توضیح داد که کمکهای پادشاهی سعودی مطمئنا تاثیر مهمی در جلوگیری از قحطی و فاجعه انسانی در یمن خواهد داشت.
دیوید بیزلی این مطلب را در جریان امضای توافق نامه همکاری مشترک میان مرکز ملک سلمان و برنامه جهانی غذا برای بهبود وضعیت امنیت غذایی خانواده های نیازمند در چند منطقه یمن بیان کرد.
وی در سخنان خود از همکاری استراتژیک با مرکز ملک سلمان ابراز خرسندی کرده، اظهار داشت: کارهای زیادی داریم که باید انجام دهیم، و این توافق پشتیبانی مورد نیاز برای اجرای پروژه هایمان را تامین خواهد کرد.
// انتهای پیام //
17:09 LOCAL TIME 14:09 GMT
0016