شاهزاده امير منطقه ى شرقى سفير هلند در كشورمان را به حضور پذيرفت

چهار شنبه 1442/7/12 برابر با 2021/02/24
202102/DST_1510670_2303204_19_2_2021022414372077.jpg
  • 202102/DST_1510670_2303204_19_2_2021022414372077.jpg
  • 202102/DST_1510670_2303205_19_2_2021022414372077.jpg
  • Share on Google+

دمام - 12 رجب 1442 هـ برابر با 24 فوريه 2021 م - واس
شاهزاده سعود بن نايف بن عبدالعزيز امير منطقه ى شرقى امروز خانم جانت آلبردا سفير هلند را به حضور پذيرفت.
در طى اين ديدار تعدادى از موضوعات قابل توجه مشترک را مورد بررسى قرار دادند.
سفير هلند از توسعه و پيشرفتى كه منطقه ى شرقى بطور خاص و عربستان سعودى به شكل عام در همه زمينه ها شاهد آن است، تمجيد كرد، و آرزوى شكوفايى و پيشرفت بيشترى براى كشورمان كرد.
// انتهاى پيام //
17:14 LOCAL TIME 14:14 GMT
0019