به زنان و مردان سعودی که شوهر و همسر خارجی دارند، اجازه سفر مستقیم به خارج از کشور داده شد

چهار شنبه 1442/7/12 برابر با 2021/02/24
202102/DST_1510768_2303479_25_1_2021022419571997.jpg
  • 202102/DST_1510768_2303479_25_1_2021022419571997.jpg
  • Share on Google+

ریاض - 12 رجب 1442هـ، برابر با 24 فوریه 2021 م - واس
در عمل به دستورات شورای وزیران در خصوص اقدامات مرتبط با سفر به خارج از کشور و یا ورود به آن، در مدت زمان تعلیق پروازهای بین المللی به دلیل شرایط کرونایی، اداره کل گذرنامه از صدور موافقت شورای وزیران در رابطه با اجازه سفر به زنان سعودی كه شوهر خارجی دارند و مایل به سفر با شوهر خود هستند و یا می خواهند به شوهر خود در خارج از کشور ملحق شوند، خبرداد.
به گفته اداره کل گذرنامه، زن سعودی که شوهر خارجی دارد هنگام سفر به خارج از کشور، باید برگه اثبات زوجیت خود را به کارمندان گذرگاه ها ارائه کند، طبق این خبر همچنین مردان سعودی که همسر خارجی دارند و همسر آنها به دلیل کار و شرایطی دیگر قادر به سفر به سعودی نیست، می توانند به صورت مستقیم از طریق یکی از گذرگاه ها به کشوری که همسر آنها اقامت دارد، سفر نمایند.
اداره گذرنامه همچنین توضیح داد، در صورتی که مرد سعودی موفق به ارائه برگه و یا مدرکی که اقامت همسر خارجی او در خارج و عدم امکان ورود همسر خارجی به عربستان را ثابت کند، مرد سعودی مي تواند از طريق بستر الكترونيكی "أبشر" اقدام به درخواست اجازه سفر و مي بايست برای تسهیل مراحل اخذ مجوز سفر به خارج، تمام مدارک لازم را ضميمه كند.
// انتهای پیام //
19:51 LOCAL TIME 16:51 GMT
0025