شاهزاده وزير گارد ملى، سفير فرانسه در كشورمان را به حضور پذيرفت

سهشنبه 1442/7/18 برابر با 2021/03/02
  • Share on Google+

رياض - 18 رجب 1442 هـ برابر با 02 مارس 2021 م - واس
شاهزاده عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير گارد ملى، امروز در رياض آقاى لودويک بوى سفير جمهورى فرانسه در كشورمان را به حضور پذيرفت.
در طى اين ديدار، موضوعات مشترک قابل توجه را مورد بررسى قرار دادند.
// انتهاى پيام //
17:40 LOCAL TIME 14:40 GMT
0020