بازداشت 6 نفر فلسطينى توسط نيروهاى رژيم اشغالگر صهيونيستى در رام الله و نابلس و تخريب سه منزل مسكونى در الخليل

سهشنبه 1442/7/18 برابر با 2021/03/02
  • Share on Google+

نابلس - رام الله - 18 رجب 1442 هـ برابر با 02 مارس 2021 م - واس
نيروهاى رژيم اشغالگر صهيونيستى امروز 6 نفر فلسطينى در دو استان رام الله و نابلس را بازداشت كردند.
به گزارش منابع محلى در اين دو استان: نيروهاى رژيم اشغالگر صهيونيستى بعد از حمله به منازل سه نفر فلسطينى در شهر "البيره، رام الله، شهرک بيرزيت" آنان را بازداشت كردند.
از سوى ديگر نيروهاى رژيم اشغالگر صهيونيستى به استان نابلس حمله كردند، و سه نفر فلسطينى را در روستاى "تل" واقع در جنوب غربى نابلس، و محله ى "رفيديا و بلاطه البلد" بعد از بازرسى منازلشان بازداشت كردند.
و همچنين مقامات اين رژيم امروز سه منزل مسكونى را در "مسافر يطا" واقع در جنوب الخليل تخرب كردند.
// انتهاى پيام //
18:06 LOCAL TIME 15:06 GMT
0021