خنثى سازى بيش از 1,400 مين در هفته چهارم ماه فوريه در يمن توسط پروژه "مسام"

سهشنبه 1442/7/18 برابر با 2021/03/02
202103/DST_1514087_2314665_30_2_2021030220163458.jpg
  • 202103/DST_1514087_2314665_30_2_2021030220163458.jpg
  • 202103/DST_1514087_2314666_30_2_2021030220163458.jpg
  • Share on Google+

رياض - 18 رجب 1442 هـ برابر با 01 مارس 2021 م - واس
پروژه مرکز امدادرسانى و فعاليت هاى بشردوستانه ملک سلمان براى پاکسازى يمن از مين هاى کاشته شده توسط شورشيان تروريست حوثى مورد حمايت ايران (پروژه مسام) در طى هفته چهارم ماه فوريه سال 2021م موفق به خنثى سازى 1,428 مين شده که شامل 21 مين ضد نفر، 391 مين ضد تانک، 1,015مواد غير منفجره و يك بمب کنار جاده بوده است، به اين ترتيب مجموع مين هاى خنثى شده توسط پروژه "مسام" از بدو اجراى آن تاکنون به 220,352 مين رسيده، که توسط شورشيان تروريست حوثى در خاک يمن کاشته شده و بسيارى از غير نظاميان بي گناه يمنى را قربانى خود كرده است.
اين فعاليت ها در چارچوب پروژه "مسام" اين مرکز جهت پاکسازى زمين هاى يمن از مين هايى است که شورشيان تروريست حوثى به طور پراكنده در زمين هاى مختلف يمن کاشته اند.
// انتهاى پيام //
20:10 LOCAL TIME 17:10 GMT
0030