دكتر العثيمين ادامه حملات دشمنانه شورشيان تروريست حوثى، و هدف قرار دادن غيرنظاميان در كشورمان را با هواپيماى -بمب گذارى شده- را به شدت محکوم كرد

چهار شنبه 1442/7/19 برابر با 2021/03/03
  • Share on Google+

جده - 19 رجب 1442 هـ برابر با 03 مارس 2021 م - واس
دكتر يوسف بن احمد العثيمين دبيركل سازمان همكارى اسلامى امروز در بيانيه اى ادامه حملات دشمنانه ى شورشيان تروريست حوثى، و هدف قرار دادن عمدى غيرنظاميان و تأسيسات غيرنظامى در جنوب كشورمان را با هواپيماى -بمب گذارى شده- كه نيروهاى حامى دولت مشروع يمن آن را رهگيرى و منهدم كردند، را به شدت محکوم كرد.
دكتر العثيمين بارديگر تأكيد كه سازمان همكارى اسلامى در کليه اقداماتى که كشورمان براى حفاظت از امنيت و ثبات شهروندان و مقيمان در سرزمين هاى خود انجام مى دهد، همبستگى خود را ابراز مى دارد.
// انتهاى پيام //
14:34 LOCAL TIME 11:34 GMT
0012