مرکز امدادرسانى ملک سلمان فاز دوم پروژه لباس هاى زمستانى را در حضرموت راه اندازى كرد

چهار شنبه 1442/7/19 برابر با 2021/03/03
202103/DST_1514473_2315571_13_8_2021030314194947.jpg
  • 202103/DST_1514473_2315571_13_8_2021030314194947.jpg
  • 202103/DST_1514473_2315572_13_8_2021030314194947.jpg
  • 202103/DST_1514473_2315573_13_8_2021030314194947.jpg
  • 202103/DST_1514473_2315574_13_8_2021030314194947.jpg
  • 202103/DST_1514473_2315575_13_8_2021030314194947.jpg
  • 202103/DST_1514473_2315576_13_8_2021030314194947.jpg
  • 202103/DST_1514473_2315577_13_8_2021030314194947.jpg
  • 202103/DST_1514473_2315578_13_8_2021030314194947.jpg
  • Share on Google+

تريم - 19 رجب 1442 هـ برابر با 03 مارس 2021 م - واس
مرکز امدادرسانى و فعاليت هاى بشردوستانه ملک سلمان ديروز فاز دوم پروژه لباس هاى زمستانى را در استان حضرموت يمن راه اندازى كرد.
هدف اين پروژه ارائه 1300 کيف حاوى 4 عدد پتو، 4 عدد كت زمستانى و 4 عدد ژاکت مى باشد كه در مناطق "تريم، السوم، العبر، رماه، ثمود، در وادى و ساحل حضرموت" توزيع مى شود، و از آن تعداد 1300 خانوار بهرمند خواهند شد.
آقاى عبدالهادى التميمى معاون استاندار حضرموت و شهرستان هاى "الوادى و الصحراء"، از حمايت هاى پادشاهى عربستان سعودى و ايستادگى آن در کنار مردم يمن و تلاش هاى بشردوستانه و امدادرسانى آن در بخش هاى مختلف، تشكر و قدردانى کرد.
از سوى ديگر دکتر عبدالله باجهام مدير دفتر وزارت امور اجتماعى و کار در شهرستان هاى "الوادى و الصحراء"، کمک هاى پادشاهى عربستان سعودى را تجسم پيوند برادرانه بين دو ملت با توجه به دشوارى بحران انسانى و شرايط سخت آوارگان توصيف كرد.
اين کمک ها در چارچوب پروژه هاى بشردوستانه و امدادرسانى ارائه شده توسط كشورمان از طريق مرکز امدادرسانى ملک سلمان براى مردم برادر يمن مى باشد.
// انتهاى پيام //
14:43 LOCAL TIME 11:43 GMT
0013