پیشگیری و میانه روی

چهار شنبه 1442/7/19 برابر با 2021/03/03
  • Share on Google+

ریاض - 19 رجب 1442 هـ برابر با 3 مارس 2021 م – واس
روزنامه "البلاد" در سرمقاله خود تحت عنوان "پیشگیری و میانه روی" می گوید: عربستان سعودی همچنان در نهادینه سازی ارزشهای اعتدال و میانه روی پیشرو بوده، و نه تنها در داخل کشور، بلکه در سطح منطقه و جهان نیز به عنوان قبله مسلمانان و حامل پیام مهم خدمت به اسلام و مسلمین بر این روش تاکید داشته است.
در سرمقاله آمده است: از همین جا تاکید مجدد بر نقش عربستان سعودی و اهمیت بارز ساختن آن در مبارزه با افراط گرایی و تروریسم واضح می شود، که از طریق همایش بین المللی تلاشهای عربستان سعودی در مبارزه با افراط گرایی با حمایت ولیعهد و مدیریت دانشگاه امام محمد بن سعود برگزار می شود بر پیام همیشگی و ریشه ای دولت سعودی در مورد تقویت تسامح و همزیستی و نهادینه سازی ارزشهای انسانی و ارتباط تمدنها تاکید خواهد شد.
// انتهای پیام //
15:51 LOCAL TIME 12:51 GMT
0015