امارات متحده عربى شليک يک موشک بالستيک به سمت شهر جازان، توسط شورشيان تروريست حوثى را به شدت محکوم كرد

پنج شنبه 1442/7/20 برابر با 2021/03/04
  • Share on Google+

ابوظبى - 20 رجب 1442 هـ برابر با 04 مارس 2021 م - واس
امارات متحده عربى شليک يک موشک بالستيک به سمت شهر جازان و هدف قرار دادن غيرنظاميان و تأسيسات غير نظامى در كشورمان به صورت سيستماتيک، توسط شورشيان تروريست حوثى مورد حمايت ايران را به شدت محکوم كرد.
وزارت امور خارجه و همکارى بين الملل امارات متحده عربى امروز در بيانيه اى تأكيد کرد که تداوم اين حملات در چند وقت اخير يک تشديد خطرناک است، و شواهد جديدى از تلاش هاى اين شورشيان تروريست براى تضعيف امنيت و ثبات در منطقه مى باشد.
امارات متحده عربى همبستگى کامل خود را با كشورمان در مورد اين حملات تروريستى تجديد کرد، و در کنار آن در يک خط در برابر هر تهديدى براى امنيت و ثبات آن ايستاده، و پشتيبانى خود را در تمام اقدامات كشورمان براى حفظ امنيت سرزمين ها و امنيت شهروندان و مقيمان خود ابراز مى دارد.
در اين بيانيه همچنين آمده است كه امنيت امارت متحده عربى و پادشاهى عربستان سعودى غيرقابل تفكيک است، و هر تهديدى براى آن، تهديدى براى امنيت و ثبات امارات به شمار مى رود.
// انتهاى پيام //
14:52 LOCAL TIME 11:52 GMT
0011