سازمان (UNRWA) از مرکز امدادرسانى ملک سلمان به دليل پشتيبانى از آوارگان فلسطينى تشکر و قدردانى كرد

پنج شنبه 1442/7/20 برابر با 2021/03/04
  • Share on Google+

رياض - 20 رجب 1442 هـ برابر با 04 مارس 2021 م - واس
آژانس امدادرسانى و کار سازمان ملل متحد براى پناهندگان فلسطينى (UNRWA) مراتب تشکر و قدردانى خود را از مرکز امدادرسانى و فعاليت هاى بشردوستانه ملک سلمان براى حمايت از صندوق پزشکى آژانس براى موارد ويژه و ارائه خدمات بهداشتى به 4340 پناهنده فلسطينى اعلام کرد.
سازمان (UNRWA) در حساب توئيتر خود اشاره کرد که هدف اين مرکز ارائه خدمات نجات دهنده زندگى براى برادران پناهنده فلسطينى، معالجه بيماران سرطانى و دسترسى به داروهاى حياتى براى بيمارى هاى مزمن است.
اين کمک ها ضمن تلاش هاى كشورمان است که توسط مرکز امدادرسانى ملک سلمان براى حمايت از مردم فلسطين در محيط هاى مختلف پناهجويان و کاهش درد و رنج آنان ارائه مى شود.
// انتهاى پيام //
17:33 LOCAL TIME 14:33 GMT
0015