توزيع 1.400 كيف زمستانى در استان تعز توسط مركز امداد رسانى ملك سلمان

پنج شنبه 1442/7/20 برابر با 2021/03/04
  • Share on Google+

تعز - 20 رجب 1442هـ برابر با 04 مارس 2021م - واس
مركز امداد رسانى وفعاليت هاى بشردوستانه ملك سلمان ديروز 1.400 كيف زمستاني ميان 8.400 آواره در شهرك ها معافر وشمايتين در استان تعز يمن توزيع كرد.
اين توزيع در چهارچوب پروژه ها رسانى انجام شده توسط پادشاهى عربستان سعودى به نمايندگى اين مركز براى مردم برادر يمن انجام مى شود.
//آنتهاى پيام//
19:08 LOCAL TIME 16:08 GMT
0019