ادامه پروژه آبرسانى و بهداشت عمومى در استان حجه يمن توسط مرکز ملک سلمان

پنج شنبه 1442/7/20 برابر با 2021/03/04
  • Share on Google+

حجه - 20 رجب 1442هـ برابر با 04 مارس 2021م - واس
مرکز امدادرسانى و فعاليتهاى انسان دوستانه ملک سلمان به اجراى پروژه آبرسانى و بهداشت عمومى در بخشهاى ميدي، عبس، حيران و حرض در استان حجه يمن ادامه مى دهد.
در طى روز هاى 11 تا 17 ماه فوريه سال 2021 ميلادى بيش از 388,000 ليتر آب آشاميدنى و 798,000 ليتر آب بهداشتى شهرى در اين بخشها پمپاژ شده و 6,320 نفر از آن بهره مند شده اند.
// انتهاى پيام //
19:09 LOCAL TIME 16:09 GMT
0020