مرکز امدادرسانى ملک سلمان طرح توزیع کمک های اسكان دهى و مواد غذایی در ميان سیل زدگان در سودان را، راه اندازى كرد

دوشنبه 1442/8/30 برابر با 2021/04/12
202104/DST_1541438_2386376_8_1_2021041215215855.jpg
  • 202104/DST_1541438_2386376_8_1_2021041215215855.jpg
  • Share on Google+

خارطوم 29 شعبان 1442 هـ برابر با 11 آوريل 2021 م واس
مرکز امدادرسانى و فعاليت هاى بشردوستانه ى ملک سلمان ديروز طرح توزیع کمک های اسكان دهى و مواد غذایی در ميان سیل زدگان در سودان را، راه اندازى كرد.
اين کمک ها شامل: 3,196 كيف اسكان دهى و 60,326 سبدغذايى مى باشد.
اين کمک ها در چهارچوب طرح هاى بشردوستانه ى كشورمان با نمايندگى اين مركز به برادرن سودانى در بحران هاى مختلف ارائه مى شود.
--واس
15:18 LOCAL TIME 12:18 GMT
0008