برگزاری جلسه مجازی تحت عنوان "همگرایی تلاشهای رسانه ای برای تقویت اطلاع رسانی در زمینه تدابیر پیشگیرانه کرونا" توسط معاونت امور مسجد نبوی

دوشنبه 1442/8/30 برابر با 2021/04/12
  • Share on Google+

مدینه منوره 30 شعبان 1442 ه ق، برابر با 12 آوریل 2021 م
اداره کل روابط عمومی و ارتباطات معاونت امور مسجد نبوی امروز جلسه ای مجازی تحت عنوان "همگرایی تلاشهای رسانه ای برای تقویت اطلاع رسانی در زمینه تدابیر پیشگیرانه کرونا" با حضور نمایندگان نهادهای رسانه ای مختلف در مدینه منوره برگزار کرد.
این جلسه شامل سه محور اصلی "اهمیت همگرایی تلاشهای رسانه ای برای اطلاع رسانی بیشتر در سطح جامعه"، "وضعیت رسانه ای فعلی" و "سازوکارهای پیشنهادی برای همگرایی رسانه ای و تقویت اطلاع رسانی" بود.
- - واس - -
18:17 LOCAL TIME 15:17 GMT
0012