راه اندازى پروژه ى توزیع سبدهای غذایی رمضانى در شهرستان عتق يمن، توسط مرکز امدادرسانى ملک سلمان

دوشنبه 1442/8/30 برابر با 2021/04/12
  • Share on Google+

شبوه 30 شعبان 1442 هـ برابر با 12 آوريل 2021 م واس
مرکز امدادرسانى و فعاليت هاى بشردوستانه ملک سلمان ديروز پروژه ى توزیع سبدهای غذایی رمضانى در شهرستان عتق واقع در استان شبوه يمن را، راه اندازى كرد.
اين پروژه تعداد 750 خانوار نيازمند با جمعيت 3.750 نفر را تحت پوشش خود قرار مى دهد.
این مرکز همچنان پروژه های توزیع سبدهاى غذايى ماه رمضان را در استان های مختلف یمن راه اندازی می کند، و اين ادامه دهنده پروژه های امدادی است که كشورمان به نمایندگی از اين مرکز به مردم برادر یمنی ارائه می دهد تا از درد و رنج هايشان در اين بحران انسانی بکاهد.
--واس
18:23 LOCAL TIME 15:23 GMT
0013