ادامه توزيع سبدهاى غذايى رمضانى در اردن توسط مركز امداد رسانى ملک سلمان

چهار شنبه 1442/9/2 برابر با 2021/04/14
  • Share on Google+

عمّان 02 رمضان 1442 هـ برابر با 14 آوريل 2021م واس
مركز امداد رسانى ملک سلمان ديروز توزيع سبدهاى غذايى رمضانى را در ميان خانواده هاى نيازمند اردنى، فلسطينى و سورى با همكارى سازمان خيريه هاشمي اردن را ادامه مى دهد.
بطوريكه ديروز تعداد 4.176 سبد غذايى رمضانى در استان هاى عمّان، زرقا، اربد، کرک، عقبه و مفرق توزيع كرده است، و از اين كمک ها 20.880 نفر بهرمند شده اند.
اين كمک ها در راستاى ابتكارعمل هاى كشورمان به نمايندگى مركز امداد رسانى ملک سلمان براى همبستگى با برادرانمان در طى بحران شيوع ويروس كرونا مى باشد.
--واس
16:50 LOCAL TIME 13:50 GMT
0018