توزيع 1.892 سبد غذايى رمضانى در ايالت بلوچستان پاکستان توسط مركز امداد رسانى ملك سلمان

پنج شنبه 1442/9/3 برابر با 2021/04/15
202104/DST_1543315_2393178_6_5_2021041502180128.jpg
  • 202104/DST_1543315_2393178_6_5_2021041502180128.jpg
  • 202104/DST_1543315_2393179_6_5_2021041502180128.jpg
  • 202104/DST_1543315_2393180_6_5_2021041502180128.jpg
  • 202104/DST_1543315_2393181_6_5_2021041502180128.jpg
  • 202104/DST_1543315_2393182_6_5_2021041502180128.jpg
  • Share on Google+

بلوچستان 3رمضان 1442هـ برابر با 15 آوريل2021م واس
مركز امدادرسانى و فعاليت هاى بشردوستانه ملک سلمان، ديروز 1.892 سبد غذايى رمضانى درميان 11.352 نفر در مناطق سيبي ، صاحب پور و دوكى در ايالت بلوچستان پاکستان توزيع كرد.
اين پروژه در چارچوب توزيع 20.700 سبد غذايى رمضانى ميان نيازمندان در پاکستان در ماه مبارک رمضان سال 1442هـ ارائه کرده است.
--واس
02:18 LOCAL TIME 23:18 GMT
0006