مرکز امدادرسانى ملک سلمان محموله ى کمک هاى پزشکى براى مقابله با ويروس کرونا در يمن را تحويل داد

پنج شنبه 1442/9/3 برابر با 2021/04/15
  • Share on Google+

عدن 03 رمضان 1442هـ برابر با 15 آوريل 2021م واس
مركز امدادرسانى و فعاليت هاى بشردوستانه ى ملک سلمان با همكارى کميسارياى عالى امور پناهندگان محموله ى کمک هاى پزشکى شامل تجهيزات و لوازم پزشکى براى مقابله با شيوع ويروس جديد کرونا (Covid-19) در يمن، را تحويل داد.
اين کمک ها در چارچوب تلاش هاى مرکز امدادرسانى ملک سلمان براى ارائه کمک هاى بشردوستانه به دولت ها و ملت هاى برادر در بحران هاى مختلف جهانى ارائه مى شود.
--واس
15:51 LOCAL TIME 12:51 GMT
0017