برگزارى یک دوره ى آموزشى برای مقابله با ویروس کرونا برای پزشکان در عدن، توسط مرکز امدادرسانى ملک سلمان

پنج شنبه 1442/9/3 برابر با 2021/04/15
202104/DST_1543666_2394426_22_1_2021041516321080.jpg
  • 202104/DST_1543666_2394426_22_1_2021041516321080.jpg
  • Share on Google+

عدن 03 رمضان 1442 هـ باربر با 15 آوريل 2021 م واس
مرکز امدادرسانى و فعاليت هاى بشردوستانه ى ملک سلمان روزگذشته در استان عدن -به طور مجازى- یک دوره ى آموزشی ويژه را برای کارآموزان در زمینه ى مبارزه با ویروس کرونا (Covid-19) با همکاری سازمان بهداشت جهانى برگزار كرده است.
تعدادی از پزشکان وزارت بهداشت یمن در طی سه روز، روش هایى را برای اقدامات مداوم جهت مبارزه با ویروس کرونا و محدود کردن شیوع و نحوه برخورد با مبتلايان در مراکز قرنطينه آموزش خواهند ديد.
این فعاليت ها در چارچوب تلاش های بشردوستانه ى ارائه شده توسط كشورمان به نمایندگی از اين مرکز برای مبارزه با ویروس کرونا (Covid-19) و محدود کردن اثرات آن در کشورهای مختلف جهان است.
--واس
16:32 LOCAL TIME 13:32 GMT
0022