ادامه توزيع سبدهاى غذايى رمضانى در ايالت بلوچستان پاکستان توسط مركز امداد رسانى ملک سلمان

یکشنبه 1442/9/6 برابر با 2021/04/18
202104/DST_1544982_2397931_11_6_2021041812584511.jpg
  • 202104/DST_1544982_2397931_11_6_2021041812584511.jpg
  • 202104/DST_1544982_2397932_11_6_2021041812584511.jpg
  • 202104/DST_1544982_2397933_11_6_2021041812584511.jpg
  • 202104/DST_1544982_2397934_11_6_2021041812584511.jpg
  • 202104/DST_1544982_2397935_11_6_2021041812584511.jpg
  • 202104/DST_1544982_2397936_11_6_2021041812584511.jpg
  • Share on Google+

بلوچستان 06 رمضان 1442هـ برابر با 18 آوريل2021م واس
مركز امداد رسانى ملک سلمان ديروز توزيع سبدهاى غذايى رمضانى را در در ايالت بلوچستان پاکستان ادامه مى دهد.
مركز امدادرسانى و فعاليت هاى بشردوستانه ملک سلمان، ديروز 735 سبد غذايى رمضانى درميان 4,410 نفر در مناطق سيبي و دوكى در ايالت بلوچستان پاکستان توزيع كرد.
اين در چارچوب پروژه هاى امدادرسانى و بشردوستانه متعددى است که كشورمان از طريق اين مرکز براى ملت ها و کشورهاى اسلامى در ماه مبارک رمضان سال 1442هـ ارائه کرده است.
--واس
12:59 LOCAL TIME 09:59 GMT
0011