ادامه توزيع سبدهاى غذايى رمضانى در آلبانى توسط مركز امداد رسانى ملک سلمان

یکشنبه 1442/9/6 برابر با 2021/04/18
  • Share on Google+

تيرانا 06 رمضان 1442 هـ برابر با 18 آوريل 2021 م واس
مركز امدادرسانى و فعاليت هاى بشردوستانه ى ملک سلمان روزگذشته 20 تُن و 720کيلوگرم از سبد غذايى رمضانى را در استان هاى مات و دوربين جمهورى آلبانى توزيع كرد، و از اين كمک ها تعداد 1.550 نفر بهرمند شدند.
اين كمک ها در چهارچوب توزيع 6.332 سبد غذايى در 31 استان جمهورى آلبانى در طى ماه مبارک رمضان امسال 1442 هجرى قمرى ارائه مى شود.
--واس
15:51 LOCAL TIME 12:51 GMT
0018