ادامه توزيع سبد هاى غذايى رمضانى در سودان توسط مرکز امدادرسانى ملک سلمان

چهار شنبه 1442/9/9 برابر با 2021/04/21
  • Share on Google+

خارطوم 09 رمضان 1442 هـ برابر با 21 آوريل 2021 م واس
مركز امداد رسانى ملک سلمان ديروز توزيع سبدهاى غذايى رمضانى را در ميان خانواده هاى نيازمند سودانى ادامه مى دهد.
بطوريكه ديروز تعداد 1,047 سبد غذايى رمضانى در البرام، أم دورين، الريف الشرقي، هيبان در كردفان و مناطق دبيبات، هبيلا و دلنج تابع استان خارطوم توزيع كرده است، و از اين كمک ها 6.882 نفر بهرمند شده اند.
اين كمک ها در چهارچوب توزيع سبدهاى رمضانى در سودان در ماه مبارک رمضان سال جارى ارائه مى شود.
--واس
13:21 LOCAL TIME 10:21 GMT
0013