انتخاب مجدد كشورمان براى عضويت شوراى اجرايى سازمان منع سلاح هاى شيميايى

چهار شنبه 1442/9/9 برابر با 2021/04/21
  • Share on Google+

لاهاى 09 رمضان 1442 هـ برابر با 21 آوريل 2021 م واس
عربستان سعودى مجددا به عضويت شوراى اجرايى سازمان منع سلاح هاى شيميايى براى دوره ى 2021-2023 ميلادى در گروه آسيا، طى اعمال بيست و پنجمين کنفرانس کشورهاى داراى عضويت در سازمان منع سلاح هاى شيميايى در لاهه پايتخت هلند، در تاريخ 8-10 رمضان 1442 هجرى قمرى برابر با 20 تا 22 آوريل 2021 ميلادى انتخاب شد.
استاد زياد بن معاشى العطيه سفير خادم حرمين شريفين در هلند و نماينده دائم كشورمان در سازمان منع سلاح هاى شيميايى، از کشورهاى برادر و دوست براى حمايت و انتخاب مجدد كشورمان براى عضويت در شوراى اجرايى اين سازمان تشكر و قدردنى كرد، وى خاطرنشان كرد: اين انتخاب نشاندهنده موقعيت كشورمان تحت رهبرى خادم حرمين شريفين ملک سلمان بن عبدالعزيز آل سعود و شاهزاده محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وليعهد، معاون رئيس شوراى وزيران و وزير دفاع -حفظهما الله- است.
وى بر تلاش هاى كشورمان براى همكارى با بقيه ى اعضاى اين شورا در مورد كليه ى امور اجرايى توافق نامه ى منع سلاح هاى شيميايى تأكيد كرد، وى همچنين بر مواضع روشن كشورمان و سياست هاى محکم آن در قبال تقويت همکارى ها براى منع گسترش سلاح هاى كشتار جمعى در جهان، از جمله خالى بودن منطقه خاورميانه از اين سلاح ها به منظور تقويت صلح و امنيت اقليمى و جهانى تأكيد كرد.
وى توضيح داد که كشورمان داراى بخش صنايع شيميايى است که يکى از بزرگترين بخش هاى منطقه ى خاورميانه به شمار مى رود، و به طور مداوم در حال رشد است و اين کشورمان را به يکى از کشورهاى داراى صنايع شيميايى مهم در شوراى اجرايى اين سازمان تبديل كرده است.
قابل ذکر است که كشورمان از زمان تأسيس اين سازمان در سال 1997 ميلادى عضو شوراى اجرايى سازمان منع سلاح هاى شيميايى بوده است و اين شورا اصلى ترين دستگاه اجرايى سازمان است و تعداد 41 عضو دارد كه مهمترين کشورها در زمينه ى صنايع شيميايى عضويت آن را بر عهده دارند، و کنفرانس سالانه کشورهاى عضو اين سازمان، اعضاى شوراى اجرايى آن را براى مدت دو سال انتخاب مى کنند.
--واس
14:33 LOCAL TIME 11:33 GMT
0015