مرکز امدادرسانى ملک سلمان تجهيزات پزشکى براى مقابله با ويروس کرونا را به مقامات بهداشتى نيجريه تحويل داد

پنج شنبه 1442/9/10 برابر با 2021/04/22
  • Share on Google+

ابوجا 10 رمضان 1442 هـ برابر با 22 آوريل 2021 م واس
مرکز امدادرسانى و فعاليت هاى بشردوستانه ملک سلمان کمک هاى پزشکى ويژه اى را براى کمک به تلاش هاى مبارزه با بيمارى همه گير ويروس کرونا (COVID-19) به مقامات بهداشتى در جمهورى فدرال نيجريه ارائه داد.
کمک هاى ارائه شده شامل 24 دستگاه تنفسى، 25,000 دستگاه جراحى استريل شده، 125,000 تجهيزات جراحى غير استريل شده، 188,000 ماسک KN95، 1,606,700 ماسک جراحى و 9,500 دستکش پزشکى بود.
استاد ابراهيم الغامدى معاون سفير خادم حرمين شريفين در نيجريه گفت که کمک هاى ارائه شده با حمايت كشورمان از طريق مرکز امدادرسانى ملک سلمان براى حمايت از تلاش هاى بين المللى براى مبارزه با کويد -19 است، و به عنوان بخشى از تلاش هاى مستمر كشورمان براى تأمين کمک هاى پزشکى و تأمين بخش عرضه ى دارويى در کشورهاى مختلف برادر و دوست براى مقابله با ويروس همه گير كرونا و کاهش خطرات آن مى باشد.
--واس
14:40 LOCAL TIME 11:40 GMT
0014