ادامه ى توزيع سبد هاى غذايى رمضانى در لبنان توسط مرکز امدادرسانى ملک سلمان

پنج شنبه 1442/9/10 برابر با 2021/04/22
202104/DST_1547563_2406591_18_4_2021042217381593.jpg
  • 202104/DST_1547563_2406591_18_4_2021042217381593.jpg
  • 202104/DST_1547563_2406592_18_4_2021042217381593.jpg
  • 202104/DST_1547563_2406593_18_4_2021042217381593.jpg
  • 202104/DST_1547563_2406594_18_4_2021042217381593.jpg
  • Share on Google+

بيروت 10 رمضان 1442 هـ برابر با 22 آوريل 2021 م واس
مركز امداد رسانى ملک سلمان ديروز توزيع سبدهاى غذايى رمضانى را در ميان خانواده هاى آوراه و نيازمند سورى و فلسطينى در لبنان ادامه داد.
بطوريكه ديروز تعداد 1,002 سبد غذايى رمضانى را كه حاوى مواد غذايى اساسى براى خانواده هاى نيازمند در طول ماه مبارک رمضان مى باشد، توزيع كرد.
اين كمک ها در چهارچوب توزيع سبدهاى رمضانى در جمهورى لبنان در طى ماه مبارک رمضان سال جارى 1442هـ ارائه مى شود.
--واس
17:38 LOCAL TIME 14:38 GMT
0018