ادامه توزيع سبدهاى غذايى رمضانى در آلبانى توسط مركز امدادرسانى ملک سلمان

جمعه 1442/9/11 برابر با 2021/04/23
  • Share on Google+

تيرانا 11 رمضان 1442 هـ برابر با 23 آوريل 2021 م واس
مركز امدادرسانى و فعاليت هاى بشردوستانه ى ملک سلمان روزگذشته توزيع سبدهاى غذايى رمضانى در آلبانى را ادامه داد.
اين مركز مقدار 710 سبد غذايى را توزيع كرد که از اين کمک تعداد 3,550 نفر بهرمند شدند، اين كمک ها در استان ديبرا 250 سبد غذايى بود كه تعداد 1250 نفر از آنها بهرمند شدند، و در استان بگرادس نيز تعداد 100 سبد غذايى توزيع كرده كه از اين کمک ها تعداد 500 نفر بهرمند شدند، و در استان فلورا تعداد 160 سبد غذايى توزيع كرده كه از آن تعداد 800 نفر بهرمند شدند، به علاوه توزيع 50 سبد غذايى در استان ديفول كه تعداد 250 نفر از آن بهرمند شدند.
اما در استان مالاكاسترا تعداد 50 سبد غذايى توزيع كرده كه از آن تعداد 250 نفر بهرمند شدند، و همچنين در استان ساراندا تعداد 100 سبد غذايى توزيع كرده كه از اين مقدار تعداد 500 نفر بهرمند شدند.
اين كمک ها در چهارچوب تلاش هاى بشردوستانه ى كشورمان توسط اين مركز در طى ماه مبارک رمضان امسال 1442 هجرى قمرى، به خانواده هاى نيازمند ارائه مى شود.
--واس
01:28 LOCAL TIME 22:28 GMT
0003