دبيرخانه ى عمومى سازمان همکارى اسلامى حمله ى تروريستى اخير در بورکينافاسو را محکوم كرد

چهار شنبه 1442/9/23 برابر با 2021/05/05
  • Share on Google+

جده 23 رمضان 1442 هـ برابر با 05 مه 2021 م واس
دبيرخانه ى عمومى سازمان همکارى اسلامى حمله ى وحشيانه ى افراد مسلح به روستاى کوديل در شمال بورکينافاسو را كه منجر به کشته و زخمى شدن بسيارى شد، به شدت محکوم کرد.
اين سازمان بر حمايت خود از دولت و ملت بورکينافاسو، و همچنين حمايت از تلاش هاى اين كشور براى مبارزه با تروريسم، تأكيد كرد.
دبيرخانه اين سازمان همچنين ضمن ابراز همدردى صميمانه با خانواده هاى قربانيان اين حمله خيانت آميز، بار ديگر همبستگى خود را با دولت و ملت بورکينابه ابراز داشت و آرزوى بهبودى سريع براى مجروحان نمود.
دبيرخانه عمومى با تأكيد بر مواضع ريشه اى اين سازمان در برابر همه اقدامات تروريستى و افراط گرايى، بارديگر محکوميت شديد خود را در مورد اين جنايت اظهار داشت.
--واس
15:54 LOCAL TIME 12:54 GMT
0015