در فضایی معنوی... زائران مسجد نبوی عبادات خود را با آسایش و راحتی ادا می کنند

چهار شنبه 1442/9/23 برابر با 2021/05/05
  • Share on Google+

مدینه منوره 23 رمضان 1442 هـ، برابر با 5 مه 2021 م واس
دوربین خبرگزاری عربستان سعودی (واس) فضای روحانی و معنوی مسجد نبوی و اخلاص و آرامش زائران در دهه آخر ماه مبارک رمضان و انجام عبادات و مناسک خود با آسایش و راحتی را به تصویر کشیده است.
معاونت امور مسجد نبوی به اجرای تدابیر پیشگیرانه مربوط به بحران کرونا در تمامی اماکن مسجد نبوی به صورت شبانه روزی ادامه می دهد، و نهادهای ذیربط در این زمینه کمال همکاری را دارند.
--واس
22:03 LOCAL TIME 19:03 GMT
0020