ديدار الحقبانى با معاون نماينده ى ويژه ى امور سياسى و حمايت از انتخابات در هيئت سازمان ملل براى کمک رسانى به عراق

پنج شنبه 1442/9/24 برابر با 2021/05/06
  • Share on Google+

نيويورک 24 رمضان 1442 هـ برابر با 06 مه 2021 م واس
استاد فيصل ناصر الحقبانى عضو هيئت دائم كشورمان در سازمان ملل متحد ديروز به صورت مجازى با آقاى سولون گيسلادوتير معاون نماينده ى ويژه ى امور سياسى و حمايت از انتخابات در هيئت سازمان ملل براى کمک رسانى به عراق، ديدار كرد.
در اين ديدار دو طرف در مورد نقش سازمان ملل متحد در حمايت و کمک به عراق بحث کردند و بر تلاش هاى مستمر كشورمان براى ايجاد روابط استراتژيک و برجسته با عراق و تقويت روابط مشترک بين دو کشور برادر، که پيوندهاى برادرى و قوميت همديگر را در كنار هم جمع مى كند، تأكيد كرد.
استاد الحقبانى همچنين تأکيد کرد که كشورمان به طور مداوم از تمام تلاش هايى که در جهت دستيابى به امنيت، وحدت و ثبات عراق و رد کليه دخالت هاى خارجى در امور اين کشور يا نقض حاکميت آن است، پشتيبانى مى کند.
--واس
17:30 LOCAL TIME 14:30 GMT
0017