ادامه ى توزيع لباس عيد سعيد فطر ميان کودکان يتيم در لبنان توسط مرکز امدادرسانى ملک سلمان

روز شنبه 1442/9/26 برابر با 2021/05/08
202105/DST_1555314_2433074_2_4_2021050811141685.jpg
  • 202105/DST_1555314_2433074_2_4_2021050811141685.jpg
  • 202105/DST_1555314_2433075_2_4_2021050811141685.jpg
  • 202105/DST_1555314_2433076_2_4_2021050811141685.jpg
  • 202105/DST_1555314_2433077_2_4_2021050811141685.jpg
  • Share on Google+

بيروت 26 رمضان 1442 هـ برابر با 08 مه 2021 م واس
مركز امداد رسانى ملک سلمان ديروز توزيع لباس عيد سعيد فطر ميان کودکان يتيم در لبنان ادامه دهد.
از اين پروژه تعداد 1,181 کودک آواره از كشورهاى سوريه و فلسطين ولبنان در شهرهاى "منيه، عكار، ناعمه والبقاع بهرمند شدند.
اين كمک ها در چهارچوب توزيع لباس عيد سعيد فطر در جمهورى لبنان در طى ماه مبارک رمضان سال جارى 1442هـ ارائه مى شود.
--واس
11:14 LOCAL TIME 08:14 GMT
0002