رئیس جمهور گامبیا از نقش عربستان سعودی در عرصه‌ی انسانی تمجید کرد

یکشنبه 1442/9/27 برابر با 2021/05/09
  • Share on Google+

بنگول ۲۷ رمضان ۱۴۴۲هـ برابر با ۹ مه ۲۰۲۱م واس
آقای آدم بارو رئیس جمهور گامبیا از دولت و ملت عربستان سعودی بابت فعالیت در عرصه‌ی انسانی نه تنها در گامبیا و بلکه در کل قاره‌ی آفریقا و جهان تشکر و قدردانی کرد.
ایشان در مراسم استقبال از مدیردفتر انجمن جهانی جوانان مسلمان در سنگال از نقش این دفتر در حفر تعداد زیادی چاه برای استفاده‌ی ۴۰۰۰ نفر در مناطق مختلف گامبیا تمجید کرد.
رئیس جمهور گامبیا از تلاش‌های انجمن جهانی جوانان مسلمان در گامبیا قدردانی نموده وخواستار همکاری‌های بیشتر این انجمن در حمایت از پروژه‌های توسعه محور برای رفع نیازهای منطقه شد.
--واس
16:23 LOCAL TIME 13:23 GMT
0012