ديدار وزير كشور كامرون با سفير خادم حرمين شريفين در اين كشور

چهار شنبه 1442/9/30 برابر با 2021/05/12
  • Share on Google+

ياوندي 30 رمضان 1442هـ برابر با 12 مه 2021م واس
آقاى اتانجا انجي بول وزير كشور كامرون ديروز در دفتر خود با استاد عبدالاله بن محمد الشعيبي سفير خادم حرمين شريفين در كامرون ديدار كرد.
در اين ديدار روابط همكارى ميان عربستان سعودى و كامرون و مسايل مورد اهتمام مشترک مورد بررسى قرار گرفت.
--واس
00:33 LOCAL TIME 21:33 GMT
0003