مركز پزشکى "عرسال" با حمايت مرکز امداد رسانى ملک سلمان خدمات درمانى خود براى پناهندگان سورى و جامعه ميزبان ادامه مى دهد

سهشنبه 1442/10/6 برابر با 2021/05/18
  • Share on Google+

عرسال 06 شوال 1442هـ برابر با 18 مه 2021م واس
مركز پزشکى الامل در عرسال در استان بقاع لبنان با حمايت مرکز امداد رسانى ملک سلمان خدمات درمانى خود براى پناهندگان سورى و جامعه ميزبان ادامه مى دهد.
در طى ماه مارس 2021 ميلادى تعداد 2,595 بيمار از حالت هاى مختلف به اين درمانگاه ها مراجعه كرده اند، بطوريكه مراجعه كنندگان بخش بهداشت عمومى تعداد 594 بيمار، و در بخش كودكان تعداد 245 بيمار و در بخش مخصوص زنان تعداد 169 بيمار و در بخش دندان پزشک 117 نفر و 83 نفر در بخش دستگاه گوارش مراجعه كننده داشته است.
همچنين 129 بيمار به کلينيک هاى چشم، و در بخش مجارى ادرارى تعداد 172 بيمار، ودر بخش غدد درون ريز و ديابت 45 بيمار مراجعه نموده اند.
همچنين 246 بيمار از خدمات آزمايشگاه، 1.798 نفر از خدمات داروخانه، 104 نفر از خدمات بهداشت بهره مند گشته اند.
اين خدمات در چارچوب حمايت هاى كشورمان از طريق مرکز امداد رسانى ملک سلمان به بخش پزشکى پناهندگان سورى ارائه مى شود.
--واس
12:52 LOCAL TIME 09:52 GMT
0008