مفتى كل عربستان سعودى كارمندان رياست شوراى عالى علماء را براى تبريک گفتن عيد سعيد فطر به حضور پذيرفت

سهشنبه 1442/10/6 برابر با 2021/05/18
  • Share on Google+

رياض 06 شوال 1442 هـ برابر با 18 مه 2021 م واس
شيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتى كل عربستان سعودى، رئيس شوراى عالى علماء و رئيس كميته ى پژوهش هاى علمى و فتوا امروز، كارمندان رياست شوراى عالى علماء را براى تبريک گفتن عيد سعيد فطر به حضور پذيرفت.
در طى اين ديدار که توسط اداره روابط عمومى و رسانه ها سازماندهى شده بود، همه ى حاضرين به مفتى كل كشورمان عيد سعيد فطر را تبريک گفتند و از الله متعال خواستند که عمل نيک را از همگان قبول گرداند و عيد سعيد فطر را به يُمن، خير و برکت براى ما بازگرداند.
مفتى كل كشورمان نيز عيد سعيد فطر را به حاضرين تبريک گفت، و از الله متعال خواست تا اين مناسبت هاى نيک را براى همگان بازگرداند، و وطنمان را تحت رهبرى حکيمانه مقامات كشورمان سرشار از آرامش خاطر و شكوفايى گرداند.
--واس
15:17 LOCAL TIME 12:17 GMT
0011