ادامه ى توزيع سبدهاى غذايى در بنگلادش توسط مركز امدادرسانى ملک سلمان

پنج شنبه 1442/10/29 برابر با 2021/06/10
  • Share on Google+

دكا 29 شوال 1442 هـ برابر با 10 ژوئن 2021 م واس
مركز امدادرسانى و فعاليت هاى بشردوستانه ى ملک سلمان با همكارى اتحاديه جهان اسلام، به ادامه ى توزيع سبدهاى غذايى در بنگلادش را در ميان خانواده هاى نيازمند ادامه مى دهد.
در طى اجراى اين پروژه تعداد 1,000 سبد غذايى در جزيره ى "چاندنيف" واقع در اقليم "چيتاگونگ" توزيع شد، و از آنها تعداد 5,000 نفر بهرمند شدند، و همچنين تعداد 1,000 سبد غذايى ديگر در شهر "دكا" واقع در استان "دكا" توزيع شد كه از آن تعداد 5,000 نفر بهرمند شدند.
قابل ذکر است که هدف اين مرکز تأمين و توزيع 80 هزار سبد غذايى براى 500 نفر ذينفع در بنگلادش است، و اين فعاليت ها در راستاى حمايت از طرح واکنش سريع براى کاهش درد و رنج هاى پناهندگان و نيازمندان در اين مناطق است.
--واس
21:08 LOCAL TIME 18:08 GMT
0012