راه اندازى پروژه ى توزيع سبدهاى غذايى در استان حضرموت يمن توسط مركز امدادرسانى ملک سلمان

پنج شنبه 1442/10/29 برابر با 2021/06/10
  • Share on Google+

حضرموت 29 شوال 1442 هـ برابر با 10 ژوئن 2021 م واس
مركز امدادرسانى و فعاليت هاى بشردوستانه ى ملک سلمان روزگذشته پروژه ى توزيع سبدهاى غذايى در استان حضرموت يمن را در ميان خانواده هاى نيازمند براى سال جارى 2021م راه اندازى كرد.
در طى اجراى اين پروژه تعداد 13 تُن و 375 كيلو گرم در دو شهرستان "بروم ميفع و غيل باوزير" واقع در استان حضرموت توزيع شد، و از آنها تعداد 875 نفر بهرمند شدند.
اين فعاليت هاى بشردوستانه كشورمان در ادامه ى كمک رسانى هاى بشردوستانه با نمايندگى مركز براى كاهش درد و رنج هاى مردم يمن در اين بحران كنونى است.
--واس
21:10 LOCAL TIME 18:10 GMT
0015