ادامه خدمات رسانی درمانگاه مرکز ملک سلمان در اردوگاه زعتری اردن به پناهجویان

پنج شنبه 1442/10/29 برابر با 2021/06/10
  • Share on Google+

عمّان 29 شوال 1442 ه ، برابر با 10 ژوئن 2021 م
درمانگاه مرکز امدادرسانی و فعالیتهای انسان دوستانه ملک سلمان در اردوگاه زعتری اردن به خدمات رسانی به پناهجویان سوری ادامه می دهد.
در این راستا دیروز 385 بیمار به بخشهای مختلف درمانگاه مراجعه کردند، که بخش عمومی پذیرای 158 نفر، بخش کودکان 67 نفر، بخش اورژانس 41 نفر و بخش دندانپزشکی 22 نفر بودند.
همچنین 39 بیمار به بخش زنان مراجعه کردند و 48 آزمایش بر روی 13 بیمار انجام شد، و 67 مورد عکسبرداری اشعه ایکس انجام گردید، ضمن اینکه 245 نسخه برای بیماران پیچیده شد.
- - واس
21:10 LOCAL TIME 18:10 GMT
0016