ادامه ى فعاليت هاى کمپين پزشکى داوطلبانه براى جراحى قلب باز و کاتتريزاسيون در جمهورى موريتانى توسط مرکز امدادرسانى ملک سلمان

پنج شنبه 1442/10/29 برابر با 2021/06/10
  • Share on Google+

نواکچات 29 شوال 1442 هـ برابر با 10 ژوئن 2021 م واس
مرکز امدادرسانى و فعاليت هاى بشردوستانه ى ملک سلمان با همكارى اتحاديه جهان اسلام، همچنان کمپين پزشکى داوطلبانه ى خود را براى جراحى قلب باز و کاتتريزاسيون در جمهورى اسلامى موريتانى براى سال 2021 ادامه مى دهد.
تيم پزشکى داوطلب مركز از روز شروع اين کمپين تعداد 20 عمل جراحى قلب باز و 39 عمل جراحى کاتتريزاسيون را -به حمد الله- با موفقيت انجام داده است.
از طرف سوى ديگر، دكتر هزاع بن زبن المطيرى سفير خادم حرمين شريفين در جمهورى موريتانى، و وزير بهداشت كشور موريتانى از مركز ملى بيمارى هاى قلب در استان نواكچات که در آن اين عمل هاى جراحى انجام مى شود، بازديد کرد تا از اين طريق براى اقدامات لازم جهت آمادگى و پذيرش بيماران در اين کشور اطمينان حاصل کنند.
قابل ذكر است که اين پروژه يکى از پروژه هاى بشردوستانه اى است که توسط كشورمان به نمايندگى از مرکز براى افزايش توانايى هاى بخش پزشکى جهت خدمت رسانى به مردم برادرمان در موريتانى به هدف درمان بيماران در بين خانواده هاى كم درآمد، اجرا مى شود.
--واس
21:11 LOCAL TIME 18:11 GMT
0017