تاکید عربستان سعودی بر پشتیبانی از مدیر کل آژانس بین المللی انرژی هسته ای در تعامل با برنامه هسته ای ایران

جمعه 1442/11/1 برابر با 2021/06/11
  • Share on Google+

وین 1 ذوالقعده 1442 هـ برابر با 11 ژوئن 2021 م واس
نماینده دائمی عربستان سعودی در جلسه ماه ژوئن شورای مدیریت آژانس بین المللی انرژی هسته ای شرکت کرد.
شاهزاده عبدالله بن خالد بن سلطان در سخنان خود در این جلسه اشاره کرد که گزارشهای مدیر کل آژانس شامل سلسله تخلفات و فریبکاریهای رژیم ایران در مورد تعهد خود به معاهده جلوگیری از انتشار سلاحهای هسته ای و برنامه جامع مشترک (برجام) بوده است، و تاکید کرد که بر اساس گزارشها عدم شفافیت ایران در تعامل با خواسته های آژانس کاملا واضح بوده، که شامل عدم توضیح در مورد چهار بخش از تاسیسات هسته ای مخفی در ایران به مدت دو سال، و ارائه پاسخهای ناکافی و غیر منطقی توسط حکومت ایران در مورد وجود اورانیوم غنی شده و همچنین امکان وجود اورانیوم طبیعی به شکل دایره ای است، و این امر عدم جدیت رژیم ایران در همکاری با آژانس را به وضوح نشان می دهد.
وی اضافه کرد که پس از بازرسی دو مکان از اماکنی که پیش از این از بازرسی آن جلوگیری شده بود، نتایج به دست آمده نشان دهنده وجود ماده اورانیوم ساخته دست انسان و احتمال نگهداری و استفاده از مواد هسته ای برای آزمایش مواد منفجره است، که سبب جلوگیری رژیم ایران از بازرسی این اماکن را به وضوح نشان می دهد.
شاهزاده عبدالله بن خالد در پایان سخنان خود به تخلفات مکرر و مستمر ایران از جمله خودداری از عمل به پروتکل الحاقی و تلاش برای خلاصی از کد (3.1) از بندهای فرعی مربوط به توافق و ادامه سیاستهای فریبکارانه و عدم صداقت اشاره کرده، و تاکید کرد که رژیم ایران باید از این رفتارها دست برداشته و امنیت و ثبات منطقه را به خطر نیندازد، و خواسته ها و شروط آژانس را محقق ساخته، و در مذاکرات جاری در مورد احیای برجام به صورت جدی مشارکت نموده و با خواسته جامعه جهانی مبنی بر استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای تحت نظارت آژانس بین المللی انرژی هسته ای همراهی کند.
--واس
16:47 LOCAL TIME 13:47 GMT
0003