ديدار معاون وزير امور خارجه كشورمان با مدير منطقه اى سازمان يونيسف در خاورميانه و شمال آفريقاى

سهشنبه 1442/11/5 برابر با 2021/06/15
  • Share on Google+

رياض 05 ذوالقعده 1442هـ برابر با 15 ژوئن 2021م واس
مهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي معاون وزير امور خارجه كشورمان ديروز در مقر وزارت با آقاى تد شيبان مدير منطقه اى سازمان يونيسف در خاورميانه و شمال آفريقاى ديدار كرد.
در اين ديدار آخرين تحولات در منطقه خاورميانه و تعدادى از مسايل مورد توجه مشترك مورد بررسى قرار گرفت.
--واس
14:03 LOCAL TIME 11:03 GMT
0008