ديدار الجبير با فرستاده ويژه آب و هوايى آمريكا

سهشنبه 1442/11/5 برابر با 2021/06/15
  • Share on Google+

رياض 05 ذوالقعده 1442هـ برابر با 15 ژوئن 2021م واس
استاد عادل بن احمد الجبير وزير مشاور دولت در امور خارجه و عضو شوراى وزيران, امروز در رياض با آقاى جان كرى فرستاده ويژه آب و هوايى آمريكا ديدار كرد.
در اين ديدار موضوعات مورد علاقه مشترک را مورد بررسى قرار دادند.
--واس
14:29 LOCAL TIME 11:29 GMT
0009