توزيع 2000 سبد غذايى ميان پناهندگان روهينگيا و نيازمندترين خانواده ها در بنگلادش توسط مركز امداد رسانى ملک سلمان

سهشنبه 1442/11/5 برابر با 2021/06/15
  • Share on Google+

دكا 05 ذوالقعده 1442هـ هـ برابر با 15 ژوئن 2021م واس
مركز امدادرسانى و فعاليت هاى بشردوستانه ملک سلمان، ديروز تعداد 2000 سبد غذايى را در ميان 5,000 نفر از پناهندگان روهينگيا و نيازمندترين خانواده ها در استان هاى بوريشال و رنگپور بنگلادش توزيع كرد.
اجراى اين پروژه در چارچوب توزيع 80 هزار سبد غذايى توسط اين مرکز ميان پناهندگان روهينگيا و نيازمندترين خانواده ها در بنگلادش صورت مى گيرد.
--واس
14:49 LOCAL TIME 11:49 GMT
0011