توزيع 4,619 كارتن خرما در استان مأرب يمن توسط مركز امداد رسانى ملک سلمان

سهشنبه 1442/11/5 برابر با 2021/06/15
  • Share on Google+

مارب 05 ذوالقعده 1442هـ برابر با 15 ژوئن 2021م واس
مركز امداد رسانى و فعاليت هاى بشردوستانه ملک سلمان، ديروز تعداد 4,619 كارتن خرما ميان 4,619 خانواده از خانواده هاى آواره و آسيب ديده در استان مأرب يمن را توزيع كرد.
توزيع اين كمک ها در چارچوب توزيع 5,000 تُن خرما توسط مركز امداد رسانى ملک سلمان ميان مردم يمن صورت مى گيرد.
--واس
15:47 LOCAL TIME 12:47 GMT
0015