دکتر حجرف: تقویت شراکت اقتصادی و تجاری برای خدمت به اقتصاد خلیجی اولویت دهه‌ی پنجم شورای همکاری است

سهشنبه 1442/11/5 برابر با 2021/06/15
  • Share on Google+

ریاض ۵ ذوالقعده ۱۴۴۲ هـ برابر با ۱۵ ژوئن ۲۰۲۱م واس
دکتر نایف فلاح مبارک الحجرف دبیرکل شورای همکاری خلیج عربی گفت: برگزاری نشست شورای سرمایه‌گذاری خلیجی یونانی با شعار «چشم‌انداز مشترک»‌در سایه‌ی تحولات مثبت در منطقه میان کشورهای خلیجی و یونان و به‌هدف تقویت روابط اقتصادی و مبادلات تجاری دوجانبه انجام می‌شود.
وی گفت: دهه‌ی پنجم شورای همکاری خلیجی عربی انعکاس دهنده‌ی دستاوردهای شورای همکاری در زمینه‌ی توسعه‌ی فراگیر در همه‌ی بخش‌ها وفق چشم‌انداز سران کشورهای خلیج است. و تجارت بین المللی و سرمایه‌گذاری مورد توجه جهانی برای کشورهای عضو شورای همکاری خلیج عربی جهت تنوع منابع درآمد و توسعه‌ی پایدار از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
دکتر حجرف افزود: تحقق فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف که کشورهای عضو شورای همکاری خلیج عربی ضمن سیاست‌های اقتصادی خود برای آن تلاش می‌کنند بایستی از طریق ایجاد روابط اقتصادی و همکاری مشترک میان اتحادیه‌‌های اتاق‌های بازرگانی کشورهای خلیجی و اتاق‌های بازرگانی عربی یونانی باشد، خصوصا اینکه اتحادیه‌ی اتاق‌های بازرگانی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج عربی شریکی اصلی و اثرگذار بوده که نقش مهمی در توسعه‌ی اقتصادی در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج عربی در مرحله‌ی آينده‌ دارد.
--واس
15:53 LOCAL TIME 12:53 GMT
0016