تيم داوطلبانه پزشکى مرکز امدادرسانى ملک سلمان تعداد 3,500 مورد را در پروژه ى مبارزه با نابينايى و بيمارى هاى ناشى از آن در پاکستان معاينه کرده است

سهشنبه 1442/11/5 برابر با 2021/06/15
  • Share on Google+

اسلام آباد 05 ذو القعده 1442 هـ برابر با 15 ژوئن 2021 م واس
تيم پزشکى مرکز امدادرسانى و فعاليت هاى بشردوستانه ى ملک سلمان در اين کمپين ها تعداد 3,500 نفر را معاينه کرده، و تعداد 300 عمل جراحى چشم انجام داده كه تعداد 4,000 نفر ضمن مرحله ى سوم و چهارم اين پروژه از خانواده هاى كم درآمد در جمهورى اسلامى پاكستان بهرمند شده اند.
اين پروژه در چارچوب فعاليت هاى بشردوستانه ارائه شده توسط كشورمان، به نمايندگى از مرکز، براى بهبود شرايط زندگى و بهداشتى نيازمندان در سراسر جهان است.
--واس
17:12 LOCAL TIME 14:12 GMT
0017