کسب رتبه سی و سوم توسط دانشگاه ملک عبدالعزیز در زمینه ثبت اختراعات میان یکصد دانشگاه برتر جهان

پنج شنبه 1442/11/7 برابر با 2021/06/17
  • Share on Google+

جده 7 ذوالقعده 1442 هـ برابر با 17 ژوئن 2021 م واس
دانشگاه ملک عبدالعزیز با ثبت 71 اختراع جدید در دفتر ثبت اختراعات آمریکا رتبه سی و سوم را در میان یکصد دانشگاه برتر جهان در زمینه ثبت اختراعات کسب کرد.
این دانشگاه در سال 2019 برای اولین بار به فهرست ثبت اختراعات آمریکا اضافه شد، و در آن سال با ثبت 34 اختراع در رده هشتاد و دوم جهان قرار گرفته بود.
دانشگاه ملک عبدالعزیز در سال 2020 میلادی مجموعا 92 پرونده اختراع ارسال کرده است، که 71 اختراع توسط دفتر ثبت اختراعات آمریکا پذیرفته شد، در حالی که مجموع ایده ها و اختراعات ارائه شده به مرکز فنآوری دانشگاه 322 مورد بوده، که 126 مورد پذیرفته شده، و برای 65 مورد قرارداد بهبود و توسعه بسته شده است.
اختراعات ثبت شده توسط دانشگاه در زمینه های مختلفی ارائه شده که 27 مورد در بحث بهداشت، 22 مورد در بحث توسعه صنعتی، 18 مورد در زمینه پایداری زیست محیطی و 4 مورد در زمینه هوش مصنوعی و فنآوری داده بوده است.
85 مخترع دختر و پسر از 12 دانشکده دانشگاه مبتکر این اختراعات بوده اند، که دانشکده مهندسی با ثبت 24 اختراع در رده اول قرار دارد.
--واس
15:16 LOCAL TIME 12:16 GMT
0011